iMunis eDeska

Obec Pravlov

Úřední deska – Detail

Záměr pronajmout pozemek p.č.814, část o výměře cca 9 m2

Značka: 43/2018 Zveřejněno od: 5.10.2018 9:59:18 Zveřejnit do: 22.10.2018 9:54:41 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Obec Pravlov Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 204 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Pravlov

Vyvěšeno od: 5.10.2018
Vyvěšeno do: 22.10.2018

Úřední deska – Obec Pravlov

Vyvěšeno od: 5.10.2018
Má být vyvěšeno do: 22.10.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 5.10.2018 9:59:18
Do: 22.10.2018 9:54:41

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.