iMunis eDeska

Obec Pravlov

Úřední deska – Stav k 20. 11. 2017 10:23:02

Nalezeno 9 záznamů.Poslední změna: 16.11.2017 23:59:59

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce Pravlov za rok 2016 28/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Pravlov 12.6.2017 30.6.2018 12.6.2017 neregistrovaný (DOCX) (475 kB)
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA-o provedení dražby nemovitých věcí 36/2017 Dražební vyhlášky EÚ Klatovy 15.9.2017 22.11.2017 15.9.2017 dokument PDF (128 kB)
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatrření č.6/2017 39/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Pravlov 3.10.2017 1.1.2018 3.10.2017 dokument PDF (94 kB)
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatrření č.7/2017 41/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Pravlov 12.10.2017 1.1.2018 12.10.2017 dokument PDF (94 kB)
Upozornění vlastníků či uživatelům nemovitostí (pozemku) na potřebu ořezu příp.odstranění dřevin 42/2017 Oznámení E.ON Česká republika 16.10.2017 1.1.2018 16.10.2017 dokument PDF (69 kB)
Návrh opatření obecné povahy-výjimka ze zákazů u zvláště chráněného živočicha bobra evropského 44/2017 Oznámení Krajský úřad JMK-životní 8.11.2017 27.11.2017 8.11.2017 dokument PDF (276 kB)
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy 45/2017 Oznámení MZe 8.11.2017 27.11.2017 8.11.2017 dokument PDF (274 kB)
Svolání 22. zasedání zastupitelstva obce 46/2017 Konání Zastupitelstva Obec Pravlov 9.11.2017 23.11.2017 9.11.2017 dokument PDF (214 kB)
Volby-Stanovení počtu členů okrskové volební komise 47/2017 Oznámení OÚ_Pra 13.11.2017 15.1.2018 13.11.2017 dokument PDF (179 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.